Sergio Bianchi, Pegasystems

Freitag, 13. Dezember 2013

Sergio Bianchi, Account Executive Insurance bei Pegasystems (Bild: Pegasystems)